Tietoa meistä ja tavastamme toimia

Ilmastointipalvelu Koskinen Oy jatkaa vuonna 1992 perustetun ilmastointipalvelu V. Koskinen Ky:n perinteitä. Osakeyhtiönä toimintaa on harjoitettu 1.6.2001 alkaen. Yrityksen liiketoiminnan pääalueet ovat: Ilmanvaihtojärjestelmien asennus asuin-, teollisuus- ja kunnallisrakennuksissa ja ilmanvaihtojärjestelmien huoltotyöt.

Ota yhteyttä

Palvelulupauksemme

Käytämme asennuksissa vain kokenutta ja ammattitaitoista henkilökuntaa.
Työkokemus on hankittu aina vanhemman asentajan ohjauksessa ja jatkuvalla koulutuksella huomioimme muuttuvat asiakasvaatimukset sekä muutokset asennettavissa tuotteissa ja asennusmenetelmissä. Henkilökohtaisten työ- ja mittausvälineiden käyttökelpoisuudesta vastaa välineen käyttäjä. Työnjohdon tehtävänä on luoda asennushenkilöstölle asianmukaiset työn tekemisen edellytykset. Työnjohto seuraa ja huolehtii asennusohjelman toteutumisesta sovittujen aikataulujen puitteissa.


Toiminnan jatkuva kehittäminen

Yrityksemme kilpailukyvyn ylläpito perustuu jatkuvaan toiminnan kehittämiseen. Toiminnan kehittämiskohteet valitsemme liiketoimintasuunnitelman päivityksen, poikkeamien käsittelyn, sekä asiakaspalautteen käsittelyn perusteella. Kehitystoimenpiteet voivat olla pitkäjänteisiä kehittämishankkeita tai pieniä toimintatavan muutoksia.

Selvitämme yhdessä asiakkaan kanssa yksityiskohtaisesti asiakkaan tarpeet, jonka perusteella teemme tarjouksen. Ennen kirjallisen tarjouksen antamista myynti selvittää asennustoiminnan kuormitustilanteen ja mahdollisuuden haluttuun toimitusaikaan. Urakkaneuvottelujen jälkeen käynnistämme välittömästi asennuksen valmistelut hankintojen osalta. Kaikki urakkasopimuksen allekirjoituksen jälkeen sovitut muutokset kirjataan ja välitetään tätä tietoa tarvitseville.

Laatu

Laatujärjestelmämme toimii työkaluna toiminnan suunnittelussa ja ohjaamisessa

Panostamalla työn ja toiminnan ennakkosuunnitteluun varmistamme toiminnan hyvän lopputuloksen.

Ilmastointipalvelu Koskinen Oy:n laatujärjestelmän dokumentointi koostuu kahdesta tasosta. Tämä dokumentti on laatukäsikirja, jossa kerrotaan toimintamme lähtökohdat ja tavoitteet. Toimintaohjeilla olemme sopineet koko henkilöstöllemme pelisäännöt, joissa määritellään järkevät toimintatavat, selkeät vastuut sekä dokumentointitarpeet. Toiminnan tuloksena laadittavat asiakirjat arkistoimme suunnitelmallisesti tiedostoihin, joista ne on helposti löydettävissä.

Huolto

Huoltotyöt ovat vaativia asiakaspalvelutehtäviä, koska asennustöistä poiketen huoltokohteet ovat yleiseti joko asumis- tai ammatinharjoittamiskäytössä. Olemme huomioineet henkilöstön koulutuksessa nämä asiat. Tiedotamme asukkaita huoltotöistä aina riittävän aikaisin. Huollossa käytämme vain uusia varaosia ja laitevalmistajien laatuvaatimukset täyttäviä suodatinmateriaaleja. Raportoimme aina huoltojen yhteydessä havaitsemamme korjauskohteen asiakkaalle.

Kohteen luovutus

Kohde viimeistellään ja tarkastetaan aina ennen luovutusta. Tarkastuksesta laaditaan ns. itselleluovutuspöytäkirja. Tällä varmistetaan, että kaikki suunnitellut työt on tehty ja kohde on siivottu puhtaaksi. Tarkistuksessa varmistetaan myös, että sovitut tarkastuspöytäkirjat on asianmukaisessa kunnossa ja luovutuskansiot on tehty.

Ympäristöpolitiikka

Yrityksemme liiketoiminnan ympäristöä kuormittava vaikutus on varsin vähäinen. Asennettavien tuotteiden valinnassa pyrimme suosimaan energiankäytön kannalta edullisia laitteita. Kaikki toiminnasta jäävä metallijäte toimitetaan hyötykäyttöön. Muiden jätteiden hävityksessä noudatamme valmistajien lajitteluohjeita.

Asennustoiminta

Käytämme asennuksissa vain kokenutta ja ammattitaitoista henkilökuntaa. Työkokemus on hankittu aina vanhemman asentajan ohjauksessa ja jatkuvalla koulutuksella huomioimme muuttuvat asiakasvaatimukset sekä muutokset asennettavissa tuotteissa ja asennusmenetelmissä. Työnjohto seuraa ja huolehtii asennusohjelman toteutumisesta sovittujen aikataulujen puitteissa.